Tag Archives: ลอยกระทง

เรื่องราวของทีมเลิฟ อันดามัน และกลุ่ม Green Hearts ในการเก็บกระทงที่ภูเก็ต

ทีมเลิฟ อันดามัน และกลุ่ม @greenheartsphuket
Sea You Strong พร้อมจิตอาสาหลายสิบชีวิต
ร่วมกันเก็บกระทงที่ลอยอยู่ในสระสะพานหิน