All Speed boat

Frequently Asked Questions

รับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการของเราในส่วนคำถามที่พบบ่อยด้านล่าง
โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามเพิ่มเติม!
วิธีการจองเรือ speed boat

คุณสามารถจอง speed boat ได้โดยติดต่อผ่านทาง email ของเรา หรือคุณสามารถติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือโดยตรง.

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ เรือเร็วของเราทุกลำมีเสื้อชูชีพ ชุดปฐมพยาบาล และถังดับเพลิง เรายังมั่นใจว่าเรือทุกลำได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

ข้อกำหนดในการให้บริการของเรารวมถึงการบรรยายสรุปด้านความปลอดภัยที่จำเป็น การตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับการเดินเรือในท้องถิ่น ความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรือในระหว่างระยะเวลาเช่า และอื่นๆ คุณสามารถดูข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดของเราได้โดยขอจากฝ่ายบริการลูกค้าของเรา